குடும்பம்

ரோன்மா சோலார் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக செலவு குறைந்த ஒளிமின்னழுத்த தொகுதிகளை கொண்டு வர முழுமையான தொழில்துறை சங்கிலியை நம்பியுள்ளது.

வாடிக்கையாளருக்கு முதலில் மற்றும் வாய் வார்த்தையின் கொள்கைக்கு இணங்க, நிறுவனம் ரோன்மா தொகுதிகளின் மின் உற்பத்திக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது, இது வாடிக்கையாளர்களின் நலன்களை நன்கு பாதுகாக்கிறது.

குடும்பம்

இது டெர்மினல் சந்தையில் வாடிக்கையாளர்களின் ஏகோபித்த பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது!"ரோன்மாவைத் தேர்ந்தெடுங்கள் - வேகமாகத் திரும்பு" என்பது ஒரு முழக்கம் மட்டுமல்ல, அனைத்து ரோன்மா மக்களின் உண்மையான செயலும் கூட என்பதை அது முழுமையாகச் சரிபார்க்கிறது.